EJENDOMMEN & FORENINGERNE PÅ BOLVÆRKET

Ejendommen
Bolværket er placeret på Teglholmen ved Københavns Havn og udgør en samlet karrébebyggelse, indrettet med i alt 206 boliger som i alt omfatter 21.261 m2, fordelt over 7 etager fra stueetage til 6. sal.

Desuden findes 6 erhvervsenheder for detailhandel samt 2 fælleslokaler.
Disse enheder udgør i alt 1.359 m2 og er beliggende i ejendommens stueetage i længe mod syd.

I karréen findes der en gård med lidt græs, træer, buske samt cykelstativer, både med og uden overdækning. Ejendommens affaldcontainerplads er ligeledes i gården.

På ejendommens syd-vest vendte side, findes en Bypark der i fremtiden forhåbentlig vil være et samlingspunkt for Bolværkets beboere og vores kommende naboer.

Mod nord-vest findes inderbassin og Skolen i Sydhavnen.

Foreningerne
Bolværket er opdelt i 4 etaper der omfatter både ejer- og lejeboliger.
Etape 1 og 3 består af ejerlejligheder, mens etape 2 og 4 består af lejelejligheder.
Alle 4 etaper hører under Ejerforeningen Bolværket (Overforeningen) som samtidig er pligtig medlem af Grundejerforeningen Teglholm Øst.

Etape 1 og 3 bestående af ejerboliger har hver deres ejerforening som er Underejerforeninger til Overforeningen.
Etape 2 og 4 ejes af ASPER v/Aberdeen Standard Investment som udlejer boligerne.
Bestyrelsen i Oveforeningen består af en repræsentant fra hver Underejerforening samt en repræsentant fra ASPER v/Aberdeen Standard Investment.

Bolværkers Overforening samt underforeniinger 1 og 3 administreres af DEAS A/S. Underforeningerne 2 og 4 (leje-lejlighederne) administreres af New Sec på vegne af ASPER.
Såvel Overforening som alle 4 underforeninger serviceres driftsmæssigt af Forenede Service Ejendomsdrift.

Oversigt over foreningerne samt tilhørende bestyrelser fremgår her: