<

Nyt servicefirma - Forenede Service13-06-2021 - 15:00

Kære beboere,

Forenede Service har overtaget vores servicefirma Green Circle, hvorfor kontakt email til vores vicevært Mads Hagbart Andersen er ændret til: mahag@forenede.dk
Denne information er også opdateret på opslagstavlerne i opgangene.
Forenede Service`s overtagelsen har ingen påvirkning på vores serviceaftale og det hele fortsætter som sædvanlig.

Mvh.
Bestyrelsen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dear residents,

Forenede Service has taken over our service provider Green Circle, why contact email to our service contact Mads Hagbart Andersen has changed to: mahag@forenede.dk
This information is also updated in all staircase noticeboards.
This takeover by Forenede Service has no effect on our service agreement and all is business as usual.
 

Kind regards
Bestyrelsen - Overforeningen

Se alle nyheder <