<

Affaldshåndtering / Garbage Management24-02-2016 - 10:08

Kære beboere.

 

Vi har store udfordringer samt mange ekstra udgifter til håndtering af affald, hvorfor DEAS har udarbejdet en skrivelse vedr. affaldshåndtering som alle beboere må give opmærksomhed og efterleve.


Lejerne i Asper/v. Aberdeen`s boliger har fået tildelt skrivelsen fra DEAS med posten, mens ejerne i Underejerforening 1 & 3 kan finde dokumentet ved login her på foreningens hjemmeside.


Håber I alle vil være med til at gøre Bolværket til et bedre sted at bo ved at håndtere jeres affald korrekt samt derigennem bidrage til at det ikke bliver dyrere at bo på Bolværket.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen - Overforeningen Bolværket

 

-------------

 

Dear residents.

We have major challenges as well as many additional expenses for handling garbage, why DEAS has prepared a letter concerning garbage management, which all residents must give attention and comply.

The tenants in Apers/v. Aberdeen`s apartments have been granted the letter from DEAS by mail, while the owners under Underejerforening 1 & 3 can find the document by login here on the website.

Hope you all will help to make Bolværket a better place to live by managing your garbage properly and thereby also contribute to, that living on Bolværket wont get more expensive.

Best regards,
Board of Overforeningen Bolværket

Se alle nyheder <